Drie-minuten-check voor mantelzorgers

Drie-minuten-check voor mantelzorgers

Zorgt u langdurig voor een familielid of naaste die een beperking heeft of lichamelijk of psychisch ziek is? Dan bent u mantelzorger. Hoe staat u er op dit moment voor? De 3-minutencheck helpt u anoniem en vrijblijvend bij het beantwoorden van deze vraag. De 10 vragen gaan over uw situatie als mantelzorger. Op basis van uw antwoorden krijgt u passende informatie, advies en tips. Klik op de play button in het scherm hier boven om de 3-minutencheck te starten.

Deze video delen